2018-08-05T15:15:18+00:00

הכוכבת שלנו הפעם היא דבורה! דבורה נמצאת בקבוצת הריצה לנשים בלבד "פשוט רצות עם רונה זמיר" מתחילתה, שזה אומר כמה שנים טובות! תמיד אני אומרת שהסוד [...]